COMBO BÀN TIDY+ GHẾ

1.890.000 

Combo bao gồm :
+ 1 Bàn Tidy Table
   + 1 Ghế Pinton Gỗ