SET Bàn SOFA KIỂU HÀN

1.850.000 

SET BAO GỒM : ( BÀN SOFA-A Table + Thảm Cói + Cây Bàng )